NORA, SPOSÓB JEJ OKREŚLANIA I ZNACZENIE W ROZWOJY CZŁOWIEKA

NORA, SPOSÓB JEJ OKREŚLANIA I ZNACZENIE W ROZWOJY CZŁOWIEKA
Żeby ocenić czy dziecko rozwija się prawidłowo trzeba mieć podane normy NORMA – wartość określanej cechy, najbardziej charakterystyczna dla danego zbioru jednostek z tych względów norma może mieć znaczenie statystyczne bowiem większość właściwości biologicznych rozkładających się w grupach ludzkich zgodnie z rozkładem statystycznym normalnym czyli krzywą Gausa. Znaczenie normy: 1. Statystycznie – przeciętność cechy wraz z określeniem zakresu zmienności. 2. Funkcjonalne – odnosi się do naszego zdrowia(mówimy, że jesteśmy zdrowi lub chorzy ) 3. Normatywne – opis stanu pożądanego, który nie zawsze jest osiągalny, inaczej nie zawsze jest spełniony. Norma wiąże się z przeciętnością, czyli ilością tego czego jest najwięcej. Wzór do obliczania normy – wartości :  do (x-1δ ) – bardzo mały wzrost, (x -1δ) do (x-1/2 δ) – mały wzrost, (x-1/2 δ) do (x+1/2 δ) – średni wzrost - to jest norma. Wszystko co przekracza ten przedział nie jest normą, (x+1/2 δ ) do (x+1 δ) duży wzrost, (x+ 1δ) do  bardzo duży. Nauczyciel może sam sobie przyjąć normę do oceniania ucznia i postępować według tej normy. Normy starzeją się, bo występuje akceleracja dlatego trzeba je zmieniać

Comments are closed.