PORÓD JAKO ZJAWISKO FIZJOLOGICZNE

PORÓD JAKO ZJAWISKO FIZJOLOGICZNE
Poród jest zjawiskiem fizjologicznym. Ciąża trwa około 266 dni od owulacji. Do porodu płód ustawia się najczęściej główką do przodu (ponieważ główka jest największa). Może być też poród pośladkowy lub poprzeczny. Dzieli się na trzy fazy: 1. wstępne skurcze macicy, aż do rozwarcia ujścia szyjki macicy i tzw. ustalenia się główki czyli wyjścia jej do kanału rodnego. 2. najważniejsza faza porodu to przejście główki, a za nią całego ciała przez kanał rodny, z wykonaniem przy tym trzech obrotów, 3. polega na urodzeniu łożyska. Odkleja się ono pod wpływem skurczów macicy i zostaje wydalone na zewnątrz. Czas trwania porodu jest różny. W jego czasie najważniejsza jest walka z niedotlenieniem płodu, czasami wykonuje się cesarskie cięcie (polegające na operacyjnym wyjęciu dziecka z macicy). Dziecko po urodzeniu połączone jest nadal z matką pępowiną. Pod wpływem szoku termicznego wykonuje pierwszy wdech i zaczyna oddychać co prowadzi do upowietrznienia pęcherzyków płucnych i płuca są już gotowe do funkcji dostarczania tlenu. Kiedy dziecko oddycha już samodzielnie przecina się pępowinę i od tej chwili zaczyna się samodzielne życie biologiczne

Comments are closed.