STAN ROZWOJU CZŁOWIEKA W OKRESAH STARŚCI

STAN ROZWOJU CZŁOWIEKA W OKRESAH STARŚCI
W okresie starości wyróżniamy 3 poddwesy: 1. Przedstarość – 45- 59 lat 2. starość – 60-75 lat – większość ludzi kąniczy życie w tym okresie 3. Sędziwość – 76 roku życia do śmierci. W okresie starości następuje przekwitanie tzw. klimakterium. Organizm człowieka starzeje się. Przyczyny starzenia się: 1. histereza – plazmy komórkowe skupiają się w zespoły, 2. nagromadza się w tchawicach zbyt wiele złogów, które są substancjami szkodliwymi, 3. niezdolność komórek do podziału – więcej komórek rozkłada się niż dzieli. Tkanki: 1. bradtroficzne – nie mają w sobie naczyń krwionośnych i w związku z tym nie mają możliwości odnowy: rogówka, soczewka, zębina, wyściółka tętnic, 2. tradtroficzne – naczynia są uluwione

Comments are closed.