WYCHOWANIE SEKSUALNE W RODZINIE I W SZKOLE

WYCHOWANIE SEKSUALNE W RODZINIE I W SZKOLE
Wychowanie i uświadomienie seksualne służy sukcesywnemu przygotowaniu dziecka do życia w społeczeństwie, do życia w małżeństwie, do funkcji rodzicielskich, wychowawczych, do osiągnięcia szczęścia i zadowolenia oraz umiejętności dawania szczęścia innym. Wychowanie to współdziała w kształtowaniu osobowości człowieka, jego moralności i światopoglądu. Wychowanie to rozpoczyna rodzina, a kontynuuje szkoła. W wychowaniu seksualnym rodzicom i nauczycielom przypada najważniejsza rola. W tym celu konieczna jest dobra znajomość właściwości fizycznych, psychicznych rozwijającego się ustroju dziecka, rzetelna wiedza dotycząca anatomii i fizjologii życia płciowego w aspekcie biologicznym i społecznym, roli i zadań rodziny. Powinni opanować też metodykę wychowania seksualnego dziecka uwzględniając jego rozwój, zainteresowania. Zachowania związane z popędem seksualnym są różnorodne. Do działań aktywnych w okresie przed pokwitaniem zalicza się zabawy seksualne, pierwsze zainteresowania seksualne, oraz masturbacja

Comments are closed.