ZABURZENIA I SCHORZENIA UKŁADU RUCHU

ZABURZENIA I SCHORZENIA UKŁADU RUCHU
Do najczęściej spotykanych schorzeń układu ruchu u dzieci należą skrzywienia kręgosłupa. Wśród nich wyróżniamy: - skrzywienie boczne tzw. skolioza, - w płaszczyźnie strzałkowej – jest to nadmierne wygięcie kręgosłupa do przodu lub do tyłu, - w płaszczyźnie poprzecznej – jako zniekształcenie rotacyjne w osi długiej kręgosłupa. Skrzywienia kręgosłupa powodują wady budowy i statyki, upośledzają pracę układu krążenia, oddychania, pokarmowego, pracę nerek. Zwiększają wydatek energetyczny pracujących mięśni dziecka i nie pozwalają osiągnąć należnej sprawności fizycznej. Przyczyny mogą być wrodzone i nabyte, zewnętrzne i wewnętrzne. Do innych należy płaskostopie. Wyróżniamy: - wrodzone – jeżeli stopa nie wysklepiła się po 3 r. ż., - nabyte – czynnościowe i organiczne. Płaskostopie upośledza sprawność dziecka, powoduje bóle kończyn dolnych i sprzyja powstawaniu żylaków. Zwichnięcia stawu biodrowego – są wrodzoną dysplazją stawu biodrowego. Są dwa czynniki występowania: mechaniczny – częste występowanie wady u dzieci z porodu pośladkowego, hormonalny – wpływ żeńskich hormonów płciowych. Innym schorzeniem są choroby mięśni – uwarunkowane przeważnie czynnikiem dziedzicznym. Manifestują się zanikami, niedowładami, porażeniami i następowymi przykurczami. U niemowląt i małych dzieci może wystąpić krzywica, polegająca na zaburzeniu gospodarki wapnia i fosforu, spowodowanym niedoborem witaminy D. Prowadzi ona do zaburzeń rozwoju kości i licznych zniekształceń. U takich dzieci zęby wyżynają się z opóźnieniem i są słabe, ciemiona i szwy na główce długo się zrastają, mięśnie i wiązadła wiotczeją może wystąpić skrzywienie kręgosłupa. Dzieci z krzywicą wykazują obniżoną odporność, częściej chorują, mogą wystąpić zaburzenia ze strony układu nerwowego – nadmierna potliwość, pobudliwość, niespokojny sen, rozdrażnienie

Comments are closed.