ZNACZENIE DNA RNA W PROCESIE DZIEDZICZENIA

ZNACZENIE DNA RNA W PROCESIE DZIEDZICZENIA
Funkcje kwasów nukleinowych przekazują informacje genetyczne z pokolenia na pokolenie i kierują syntezą białek. Podczas każdego podziału komórki występuje replikacja DNA. Oba łańcuchy oddzielają się od siebie i stanowią wzorzec – matrycę, na której powstaje drugi łańcuch przy udziale enzymu zwanego polimerazą DNA. Transkrypcja – przepisanie informacji genetycznej z Dna na mRNA. Translacja – przetłumaczenie genetycznej informacji kodowej. Mitoza – przekazanie identycznych kopii każdego genu z komórek rodzicielskich do 2 komórek potomnych. Mejoza – podział redukcyjny

Comments are closed.