definicję spółdzielni

Prawo spółdzielcze podaje taką definicję spółdzielni:
Jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólna działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, […]

wzór Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Zawarta w dniu 17.01.2004r. w Kętach,
pomiędzy Jan Kowalski zamieszkały 43-300 Bielsko-Biała ul. Mostowa 5, legitymująca się dowodem tożsamości nr AEI500300, zwanym dalej Wynajmującym
a Marianem kowalskim , zamieszkałą w Kętach oś. Nad Sołą 25, legitymującą się dowodem tożsamości nr ABI818555, zwanym dalej Najemcą.
§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 1a położonego na […]

Swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości:

Swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości:
uzasadnienie wniosków o okresy przejściowe
• Wystąpienie Polski o okres przejściowy, w którym zasada swobody przepływu kapitału w odniesieniu do niektórych rodzajów nieruchomości nie byłaby przeniesiona do prawa krajowego i nadal w mocy pozostawałaby ustawa z 1920 roku, wynikało z obawy, że zniesienie administracyjnej kontroli nad nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców mogłoby […]

Swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości:

Swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości:
stan wyjściowy
• Nabywanie nieruchomości jest traktowane przez prawo UE jako forma inwestycji kapitałowej. Zalicza się więc je do traktatowo zagwarantowanej swobody przepływu kapitału (art. 56 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Oznacza to, że prawo wspólnotowe nie dopuszcza - w odniesieniu do transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości - dyskryminacji osób pochodzących z […]