CECHY ZASOBÓW LUDZKICH

CECHY ZASOBÓW LUDZKICH
 nietransferowalność praw własności,
 rozwój,
 możliwość plastycznego kształtowania – kapitał ludzki można kształtować w sposób intencjonalny, można doprowadzić kapitał danego pracownika do profilu kompetencji jaki potrzebujemy,
 główny czynnik konkurencyjności firmy z uwagi na swoją niekopiowalność – ludzie są tym elementem, który może zróżnicować organizacje między sobą.

FUNKCJA PERSONALNA ORGANIZACJIr

FUNKCJA PERSONALNA ORGANIZACJI
 Model tradycyjny – koniec XIX wieku – podział pracy, kontrola, bodźce finansowe, dyscyplina
 Model stosunków międzyludzkich – lata 30 i 40 XX wieku – potrzeby przynależności, uznania, dialog, partycypacja, zadowolenia z pracy
 Model zasobów ludzkich – lata 50 i 60 XX wieku – kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, rozwój organizacji i personelu
Z modelu stosunków międzyludzkich wywodzi się […]